dp-805- צהוב בהיר

נתונים טכניים:
לדבק זה תכונה ייחודית של יכולת הדבקת משטחי מתכת ללא הכנה (שומניים). חוזק משיכה וקילוף מצויינים. עמיד בתנאי חוץ (מתאים לעבודה בחוץ)
יחס ערבוב: 1 : 1
זמן עבודה: 4 דקות
מידות: 45 מ"ל
להדבקת: מתכת