dp-600

600 דבק יוריטן לתיקון והדבקת בטון

דבק 600 הינו דבק יוריטן דו רכיבי מבני מהיר זמן עבודה של כדקה בעל צמיגות נמוכה מגיע במארז של 250 מ”ל מיועד לעבודה באקדח טיובות 310 מ”ל סטנדרטי מיועד  לתיקון והדבקת בטון בונה חוזק ראשוני בארבע דקות.