Dp- 490 שחור

נתונים טכניים:
להדבקה בטמפרטורות גבוהות
יחס ערבוב: 2B : 1A
זמן עבודה: 180 דקות
זמן מיצוק ראשוני: 240 דקות
מידות: 35 מ"ל, 200 מ"ל, 400 מ"ל
להדבקת: מתכת, זכוכית, קרמיקה, פלסטיק, חומרים מורכבים