9528

להדבקה קבועה של חומרים קשיחים: פלסטיק, אלומיניום, קלקר, פח ועוד.