9088

מתאים למשטחים בעלי אנרגיית פני שטח נמוכה וגבוהה.

להדבקת: עץ, מתכות, זכוכית, משטחים מצופי צבע אבקה, פלסטיק ובד