שילוט מובלט מודגש וברייל

חברת הדסק מייצרת שלטים מובלטים וכן שלטים המודגשים בכתב ברייל.

ניתן בגדלים שונים על פי דרישה.