כפתורי סימון – מסמרות נירוסטה בקידוח

עשויים  נירוסטה  מיוצרים לפי תקן 1918.

חיבור לקרקע בנעיצה.