כפתורי סימון נירוסטה בהדבקה

כפתורי סימון עשויים נירוסטה

מיוצר לפי תקן 1918.

חיבור לקרקע בהדבקה