כפתורי סימון נירוסטה בקידוח – מסמרות

עשוי נירוסטה  מיוצרים לפי תקן 1918.

חיבור לקרקע בנעיצה.