כפתורי סימון נירוסטה בהדבקה

כפתורי סימון עשויים נירוסטה (מספר סידורי – ) מיוצר לפי תקן 1918.

חיבור לקרקע בהדבקה